Yönetim

  • Başkan: Hüseyin Doğan (Kalifiye Eleman)
  • Başkan yardımcısı: Elif Pınar (Serbest Avukat)
  • Başkan yardımcısı: Zeki Gül (Eğitmen)
  • Sekreter: Hüseyin Canoğlu (Kimya Teknisyeni)
  • Sayman: Ali Caka (Diplomalı İşletmeci)
  • Yönetim kurulu üyesi: Hıdır Kaya (Öğretmen)
  • Yönetim kurulu üyesi: Hulusi Polat (Kalifiye Eleman)
    • Denetleme Kurulu

Cömert Bektaş (İşadamı)
Turgut Yüksel (Sosyolog, Ffm. Gencçlik Dairesi Asistanı)